BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 2,3,4,5 Tháp A, tòa nhà Central point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.expressway.com.vn www.duongcaotoc.com.vn ĐT: 024.36430266

Fax: 024.36430270

                                                              THÔNG BÁO

                                              Thi tuyển vị trí Kế toán trưởng

                       Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là Công ty TNHH MTV trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, có nhiệm vụ chính là đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và khai khác các tuyến đường cao tốc quốc gia. Căn cứ nhu cầu công việc, VEC thông báo tổ chức thi tuyển nhân sự bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng VEC như sau:

1.  Vị trí thi tuyển: Kế toán trưởng VEC

2.  Đối tượng tham gia dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, Hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin về thi tuyển: Quy định cụ thể tại Kế hoạch thi tuyển Kế toán trưởng VEC, số 2807/KH-VEC-HĐTV ngày 12/10/2018 của Hội đồng thành viên VEC, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của VEC tại địa chỉ: www.duongcaotoc.com.vnwww.expressway.com.vn

3.  Tổ chức tiếp nhận Hồ sơ và thi tuyển

a)  Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày 18/10/2018 đến 17h00 ngày 31/10/2018.

b)  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Tổ chức - Nhân sự, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, tầng 3 Tháp A tòa nhà Centralpoint số 219 Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.36430266.

(Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại)

c)   Công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi: Sau khi đối chiếu hồ sơ ứng viên với điều kiện, tiêu chuẩn vị trí Kế toán trưởng VEC, VEC sẽ thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển trên Trang thông tin điện tử của VEC.

4.  Thời gian và địa điểm thi tuyển: Dự kiến thi tuyển vào tháng 11/2018 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên Trang thông tin điện tử của VEC tại địa chỉ www.duongcaotoc.com.vn  và www.expressway.com.vn )./.