Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường / Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ KHGDTNMT/Bộ KHĐT) đang triển khai thực hiện Dự án "Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng của GCF cho Việt Nam nhằm tăng cường năng lực cho NDA Việt Nam” do Quỹ Khí hậu Tăng trưởng xanh (GCF) tài trợ trong giai đoạn từ 2017-2019. Dự án hướng tới mục tiêu (1) tăng cường năng lực cho NDA của Việt Nam trong quá trình điều phối thúc đẩy hỗ trợ sẵn sàng, xây dựng kế hoạch đầu tư và tăng cường sự tham gia của quốc gia với GCF một cách hiệu quả; (2) thu hút sự tham gia của các bên liên quan.
Nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra của dự án, chúng tôi đang cần tuyển cán bộ/chuyên gia làm việc trong Ban quản lý dự án, với chức danh cụ thể như sau:

1. Chuyên gia dự án/tư vấn kỹ thuật trong nước (Hoạt động 1.2)
2. Cán bộ dự án (03 vị trí: 1 kế toán; 1 cán bộ hành chính; 1 cán bộ dự án) (Hoạt động 1.2)
3. Biên dịch các văn bản quy định về thủ tục điều phối tham vấn và ban hành quyết định với sự tham gia của các bên liên quan đến GCF; nhóm công tác/mạng lưới liên ngành cho GCF và Ban hỗ trợ kỹ thuật (Hoạt động 1.4)
4. Chuyên gia dự án/tư vấn kỹ thuật trong nước (Hoạt động 2.2)
5. Thuê văn phòng làm việc (Chào hàng cạnh tranh)

Điều khoản tham chiếu chi tiết của các vị trí trên được cung cấp tại văn phòng dự án, địa chỉ: tầng 6, tòa nhà 101A Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà nội. Hoặc tải trên trang web: muasamcong.gov.vn
Ban quản lý dự án mời các ứng viên là người Việt, có năng lực trong các lĩnh vực tương tự nộp hồ sơ vào một  trong những vị trí nêu trên, làm việc  tại Hà nội và các tỉnh khác theo yêu cầu của công việc.
Hạn nộp hồ sơ: trước 16h00 ngày 10 tháng 9 năm 2018 tại Văn phòng dự án: tầng 6, tòa nhà 101A Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà nội. (Không liên hệ qua Fax, Điện thoại, không trả lại hồ sơ cho ứng viên không đạt yêu cầu)