highlight zone
category news

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo tuyển dụng cán bộ (Toàn quốc)

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo tuyển dụng cán bộ (Toàn quốc)

Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ vào các vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh (125 cán bộ), Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh (30 cán bộ) & Chuyên viên Dịch vụ khách hàng (45 cán bộ) Địa điểm làm việc: Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên trên toàn quốc (Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn ứng tuyển)

Tổng cục Lâm nghiệp tuyển dụng cán bộ dự án

Tổng cục Lâm nghiệp tuyển dụng cán bộ dự án

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) là Chủ dự án thành phần Hợp phần 2, cần tuyển 03 vị trí cán bộ chuyên trách, làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý dự án ở Hà Nội và đi công tác các tỉnh trong vùng dự án theo yêu cầu;...