Thông báo tuyển dụng

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có nhu cầu tiếp nhận một công chức về làm việc ở vị trí Chuyên viên Quản lý kế hoạch- tổng hợp, Phòng Kế hoạch- Tài chính, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước,  số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như sau:

- Yêu cầu: Đang giữ ngạch công chức (ngạch Chuyên viên hoặc ngạch Thống kê viên). Có kinh nghiệm công tác thống kê từ 03 năm trở lên.

- Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Thống kê (trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế)

- Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 25/3/2018 đến hết ngày 15/4/2018

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức- Cán bộ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn- Ba Đình- Hà Nội. Điện thoại: 024.38327009 và 024.37663071.