Trong đó, trên 2.300 lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm từ phát triển kinh tế xã hội; trên 100 LĐ từ xuất khẩu LĐ; gần 60 LĐ được vay vốn Qũy quốc gia về việc làm với tổng kinh phí là trên 1 tỉ đồng; còn lại là LĐ đi làm việc ngoài tỉnh. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái cũng đã cấp 12 giấy phép cho người LĐ nước ngoài; thẩm định và ra thông báo đăng ký nội dung LĐ, thỏa ước LĐ tập thể cho 7 đơn vị, DN. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong lĩnh vực LĐ, việc làm đã góp phần tạo việc làm cho nhiều LĐ; nhất là LĐ vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thẩm định hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép LĐ cho người LĐ làm việc tại các đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh; triển khai việc cấp giấy phép LĐ cho LĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.