1. Vị trí và yêu cầu tuyển dụng:

01 . Khoa Tín dụng

Yêu cầu: Tốt nghiệp Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng có kinh nghiệm giảng dạy môn thẩm định dự án đầu tư, môn xếp hạng tín nhiệm.

02 . Khoa Thị trường chứng khoán

Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng có khả năng giảng dạy bằng Tiếng anh.

03 . Khoa Quản trị kinh doanh

Yêu cầu: Có bằng Tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.

04 . Bộ môn Luật

Yêu cầu: Có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Luật kinh tế.

05 . Bộ môn kinh tế

Yêu cầu: Có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học.

06 . Khoa Ngoại ngữ

Yêu cầu: Tốt nghiệp Chuyên ngành Tiếng anh, có kinh nghiệm giảng dạy về Thực hành tiếng.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam từ 18 – 45 tuổi;

- Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành tuyển dụng trở lên; riêng ứng viên dự tuyển vào khoa Quản trị kinh doanh, bộ môn Kinh tế và bộ môn Luật phải có bằng Tiến sĩ;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C (hoặc tương đương) trở lên, thành thạo tin học văn phòng;

- Có phương pháp sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học;

- Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật tốt;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các trường đại học cao đẳng, người tốt nghiệp ở nước ngoài.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viết tay theo mẫu (tải tại website www.buh.edu.vn);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế;

- Bản photo công chứng Hộ khẩu, CMND;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 03 ảnh 4x6 chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (01 dán vào lý lịch tự thuật); 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại (số điện thoại cố định và số điện thoại di động) liên lạc khi cần thiết. 4. Nhận hồ sơ:

* Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 17/3/2014;

- Hồ sơ ứng viên nộp bằng đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, 36 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

5. Hình thức xét tuyển và thi tuyển

- Xét tuyển đối với ứng viên có bằng Tiến sĩ;

- Đối với những ứng viên có trình độ Thạc sĩ sẽ Thi 04 môn, gồm:

Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 180 phút;

Môn nghiệp vụ: Thi giảng 45 phút; Môn ngoại ngữ: Thi viết thời gian 90 phút;

Môn Tin học Văn phòng: Thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

6. Lệ phí dự tuyển

- Lệ phí dự tuyển theo quy định của Nhà nước là 260.000đ/ người (hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS. Lý Hoàng Ánh