Bộ LĐ-TB&XH tổ chức 2 đoàn thanh tra 35 doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) trên địa bàn Hà Nội. Dự kiến, thời gian thanh tra từ ngày 13.3 đến hết ngày 7.4.

Nội dung thanh tra được tập trung vào 2 nhiệm vụ chính: Thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thời hạn thanh tra tại doanh nghiệp từ 01 đến 02 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại doanh nghiệp.

Qua thanh tra có đánh giá về việc thực hiện pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, phát hiện những vi phạm cần khắc phục, hướng dẫn thực hiện theo đúng pháp luật. Theo đó, kiến nghị hoặc thực hiện các biện pháp xử lý những vi phạm pháp luật, đồng thời có kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có).

Trong số 35 doanh nghiệp thuộc KCN, KCX được thanh tra đợt này có một số doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam); Chi nhánh Nội Bài của Công ty TNHH Yamaha Motor VN; Chi nhánh Nội Bài của Công ty TNHH Yamaha Motor VN; Công ty TNHH thời trang Star; Công ty TNHH Panasonic Industral Devices Việt Nam…