Tại hội nghị tổng kết năm 2012 của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) diễn ra sáng ngày 12.1, ông Lê Minh Chuẩn- Tổng giám đốc tập đoàn- cho biết, trong năm 2012, tiền lương của người lao động đạt bình quân 7,4 triệu đồng/người/tháng.
 
Mức này giảm so mức lương bình quân đã được TKV công bố hồi năm 2011 là 7,7 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, mức lương ở khu vực sản xuất than là 7,65 triệu đồng/người/tháng, bằng 90% so thực hiện năm 2011.

Mức lương ngành than được xếp ở mức cao so với mặt bằng chung nền kinh tế. Song, đây là ngành xếp vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh có môi trường độc hại.

Báo cáo tại hội nghị, ông Chuẩn cho hay, tính cả năm 2012, toàn tập đoàn xảy ra 30 vụ tai nạn lao động, làm chết 34 công nhân. Trong đó, tai nạn hầm lò lên tới 24 vụ, làm 28 người thiệt mạng, tai nạn ngoài mặt bằng có 6 vụ, 6 người tử vong. Tính so với năm 2011, số vụ tai nạn tăng 13 vụ và số người chết tăng 15 người.

Thống kê về số lao động năm 2012 của TKV đang ở mức 139.000 người. Hồi tháng 8, TKV cho biết, với trên 108.000 thợ mỏ đang làm việc tại vùng than Quảng Ninh, tình hình khó khăn của ngành này có thể sẽ tác động xấu đến gần nửa triệu người, chiếm 1/2 dân số Quảng Ninh.

Ban lãnh đạo TKV từng cho biết, sẽ chấp nhận tồn kho, giữ số lượng lao động. Song, trong năm 2013 này, tập đoàn vẫn tiếp tục cho kế hoạch tiết giảm, trong đó có quản lý tiền lương, lao động.

Ông Chuẩn cho biết, việc thực hiện đúng quy định về dãn cách tiền lương, khoán tỉ lệ tiền lương gián tiếp, quyết toán lương gián tiếp theo doanh thu tính theo giá kế hoạch và gắn kết quả sản xuất kinh doanh, giảm tỉ lệ gián tiếp, phụ trợ và tăng năng suất lao động là chỉ tiêu bắt buộc xét thi đua hoàn thành kế hoạch năm của các đơn vị.

Năm vừa rồi, tổng chi phí tiết giảm các đơn vị thuộc TKV đạt khoảng 1.710 tỉ đồng, trong đó tiết giảm chi phí quản lý 160 tỉ đồng, tiết giảm các chi phí khác (nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, thuê ngoài, lãi vay...)1.550 tỉ đồng.