Buổi lễ có sự tham dự của bà Lê Thị Hoa, Phó giám đốc Thư viện Khoa học – Công nghệ quốc gia; bà Lê Thị lan Hương, Phó Trưởng phòng Báo chí Trung ương cùng các thành viên Ban Giám hiệu, Hội đồng BBT Tạp chí, Hội đồng Khoa học và Đào tạo cùng đại diện các nghiên cứu sinh, học viên của trường.

Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ được cấp giấy phép xuất bản theo Quyết định số 18/QĐ-BTTTT ngày 15/01/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông; có mã số chuẩn quốc tế ISSN: 2615-9414 và được phát hành trong phạm vi cả nước.  

Ban Biên tập của Tạp chí gồm 4 thành viên là: GS. TS Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng, kiêm nhiệm Tổng Biên tập; PGS. TS Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng, kiêm nhiệm Phó Tổng biên tập; TS. Đỗ Trọng Thiều, Phó Tổng biên tập thường trực, chuyên trách và TS. Phạm Văn Hiếu, Thư ký Tòa soạn.

Tạp chí là cơ quan ngôn luận về nghiên cứu khoa học kinh tế và công nghệ của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, là diễn đàn trao đổi và là nơi đăng tải, công bố thông tin, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà quản lý và cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên của trường.

TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng, kiêm nhiệm Phó  Tổng biên tập của Tạp chí cho biết: “Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ đã trở thành đơn vị đào tạo đa cấp, đa ngành với quy mô lớn. Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ ra đời là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, cho thấy sự quan tâm và nhận thức rõ về vai trò của tạp chí khoa học đối với hoạt động nghiên cứu và giảng dạy khoa học của nhà trường”.

Nhân dịp xuất bản số tạp chí đầu tiên phục vụ bạn đọc, tại buỗi lễ, Ban Biên tập Tạp chí trân trọng gửi lời cảm ơn Lãnh đạo nhà trường, các phòng ban; các cơ quan Đảng và Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện cho sự ra đời của Tạp chí. Đồng thời mong muốn sự tham gia cộng tác của các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các nghiên cứu sinh và học viên để Tạp chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan ngôn luận về nghiên cứu khoa học và đào tạo của Nhà trường.