Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện từ năm 2009 đã tăng cường đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người người lao động nhất là khi họ bị mất việc làm. Thực tế, Bảo hiểm thất nghiệp đã giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và giúp họ sớm quay lại thị trường lao động.

Hiện nay, các Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) đã không ngừng thúc đẩy và nâng cao các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho NLĐ.

Bên cạnh nội dung tư vấn về chính sách, thủ tục giải quyết chế độ BHTN, các cán bộ tại các TTDVVL còn tập trung tư vấn nhằm nâng cao sự hiểu biết của NLĐ về vai trò, ý nghĩa của việc tìm kiếm việc làm mới thay vì chỉ có nhu cầu hưởng TCTN. Đặc biệt, NLĐ được tiếp nhận tư vấn ban đầu ngay từ khi tới nộp hồ sơ. Nhờ đó, công tác tư vấn, giới thiệu, giải quyết hồ sơ được hiệu quả hơn.

Bên cạnh sự lỗ lực từ các TTDVVL, các doanh nghiệp cũng đã và đang đóng góp tích cực trong công tác khai báo biến động lao động, góp phần làm tăng tính hiệu quả của công tác thu thập dữ liệu cho các Trung tâm. Hiện nay, tình trạng chậm đóng và nợ đọng BHXH, BHTN của các doanh nghiệp cũng đã có nhiều bước tiến nên quyền lợi của NLĐ cũng được đảm bảo hơn nhờ chốt được sổ BHXH. Từ đó, công tác thực hiện chính sách BHTN cũng dễ dàng hơn trước đây.

Mặt khác, nhận thức của NLĐ khi đến làm hồ sơ hưởng TCTN cũng đã được nâng cao. NLĐ trung thực trong việc thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm, tình trạng nghỉ việc hoặc đã có việc làm mới trong thời gian đang hưởng TCTN tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác minh, thu hồi TCTN.

Ngoài ra, hiện nay danh mục ngành nghề đào tạo thường xuyên được cập nhật mới, đa dạng nên thu hút được NLĐ tham gia học nghề. Thêm vào đó, thủ tục thanh toán học phí đã bớt phần rườm rà giúp tạo điều kiện thu hút các cơ sở doanh nghiệp tư nhân tham gia đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp. Đồng thời, kỹ năng tư vấn của cán bộ TTDVVL ngày càng được bổ sung, nâng cao, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của NLĐ khi họ có nhu cầu quay trở lại thị trường lao động.

Để có được những khởi sắc trên, hầu hết các Trung tâm đều đã trang bị cơ sở vật chất đầy đủ. Tuy nhiên, tại nhiều TTDVVL số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN và thông báo tìm kiếm việc làm ngày càng nhiều nhưng diện tích nhà làm việc còn chật hẹp phải đi thuê địa điểm nên gây khó khăn cho việc tiếp nhận, giải quyết chế độ cho NLĐ. Phần mềm quản lý giữa BHTN với cơ quan BHXH chưa được triển khai gây ảnh hưởng đến công tác xử lý hồ sơ, ra quyết định TCTN đối với NLĐ.

Tuy nhiên, những khó khăn, vướng mắc trong các vấn đề liên quan đến chính sách BHXH vẫn còn rất nhiều khiến phần nào ảnh hưởng đến công tác giải quyết TCTN cũng như tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho NLĐ. Trong thời gian tới, cần khắc phục những khó khăn này để đảm bảo công tác chung được hiệu quả hơn. 

Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện hiệu quả hơn, trong năm 2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ rà soát, đánh giá lại, tổng kết việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, sẵn sàng cho việc sửa đổi Luật Việc làm khi thực hiện đề án về cải cách chính sách BHXH trong đó có bảo hiểm thất nghiệp.