highlight zone
category news

Hỗ trợ hơn 118 tỉ đồng cho sinh viên trường nghề khởi nghiệp

Hỗ trợ hơn 118 tỉ đồng cho sinh viên trường nghề khởi nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019, nhằm tuyên truyền thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh - sinh viên.

Nâng cao kỹ năng nghề cho thanh niên góp phần giảm thất nghiệp

Nâng cao kỹ năng nghề cho thanh niên góp phần giảm thất nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp chiếm tới 80% nhân lực qua đào tạo cung ứng cho thị trường. Chính vì vậy, nâng cao, phát triển các kỹ năng nghề phù hợp cho người lao động sẽ góp phần giảm thất nghiệp và thiếu việc làm trong giới trẻ trên toàn cầu.

Hà Nội giao ban công tác y tế dự phòng quý II năm 2019

Hà Nội giao ban công tác y tế dự phòng quý II năm 2019

Chiều ngày 16.7, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác y tế dự phòng quý II năm 2019 và triển khai các hoạt động tăng cường phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chủ trì hội nghị.

Nâng cao kỹ năng nghề cho thanh niên góp phần giảm thất nghiệp

Nâng cao kỹ năng nghề cho thanh niên góp phần giảm thất nghiệp

Phát triển kỹ năng nghề, đặc biệt là phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển và phồn thịnh đối của mỗi quốc gia trên thế giới. Giáo dục nghề nghiệp chiếm tới 80% nhân lực qua đào tạo cung ứng cho thị trường. Chính vì vậy, nâng cao, phát triển các kỹ năng nghề phù hợp cho người lao động sẽ góp phần giảm thất nghiệp và thiếu việc làm trong giới trẻ trên toàn cầu.

325 xã trên địa bàn Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

325 xã trên địa bàn Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Đây là kết quả trong báo cáo tổng kết 6 tháng đầu của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội năm 2019. Theo đó, địa bàn Hà nội đạt 325 xã (chiếm 84,2%) được UBND TP.Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).