highlight zone
category news

Chiến dịch toàn diện và hệ thống về Bình đẳng giới nơi làm việc

Chiến dịch toàn diện và hệ thống về Bình đẳng giới nơi làm việc

Ngày 19.10, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) đã chính thức ra mắt chiến dịch "Career has no gender – Sự nghiệp không phân biệt giới". Đây là chiến dịch đầu tiên tại Việt Nam mang tính toàn diện và hệ thống về Bình đẳng giới tại nơi làm việc và phát triển Quyền kinh tế của phụ nữ.

Công chức bị kỷ luật vẫn được hưởng chế độ hưu trí

Công chức bị kỷ luật vẫn được hưởng chế độ hưu trí

Công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang bị điều tra, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu thì vẫn được thực hiện giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí.