highlight zone
category news

Tổng công ty Phát điện tuyển dụng nhân sự

Tổng công ty Phát điện tuyển dụng nhân sự

Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên Ban Kinh doanh thị trường điện, phụ trách công tác quản trị hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống kênh truyền theo một số nội dung cụ thể.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào vị trí tuyển dụng được bổ sung như sau: