highlight zone
category news

Năng suất lao động Việt Nam tăng đều qua các năm

Năng suất lao động Việt Nam tăng đều qua các năm

Theo GS.TS Nguyễn Cảnh Toàn, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam thời gian qua tiếp tục cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm. Việt Nam cũng là quốc gia có tốc độ tăng NSLĐ khá cao trong khu vực ASEAN.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

VNPT Hà Nội (Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội) thông báo tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại Hà Nội (Ứng viên có thể truy cập địa chỉ https://hanoi.vnpt.vn để biết thêm lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT Hà Nội).Cụ thể như sau:

Người lao động có nhiều cơ hội tiếp cận việc làm

Người lao động có nhiều cơ hội tiếp cận việc làm

Để người lao động tiếp cận được thông tin về các phiên giao dịch việc làm, thời gian qua, các Trung tâm dịch vụ việc làm đã đa dạng hóa các hoạt động, chú trọng tổ chức các sàn giao dịch việc làm định kỳ, thường xuyên, tạo cơ hội cho người lao động tiếp cận việc làm. Trong đó, lao động là thanh niên đặc biệt được chú trọng.

Tuyển chọn điều dưỡng, hộ lý làm việc tại Nhật Bản khóa 8

Tuyển chọn điều dưỡng, hộ lý làm việc tại Nhật Bản khóa 8

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn điều dưỡng, hộ lý làm việc tại các bệnh viện, cơ sở dưỡng lão, Nhật Bản và Bộ LĐTBXH Việt Nam đã phối hợp triển khai chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản học tập và làm việc khóa 8.

Báo Lao Động điện tử tuyển dụng năm 2019

Báo Lao Động điện tử tuyển dụng năm 2019

Báo Lao Động được thành lập từ năm 1929, có chức năng là cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn LĐVN; tiếng nói của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam, cầu nối thông tin giữa tổ chức công đoàn với CNVCLĐ.

Hà Nội: Vượt chỉ tiêu nông thôn mới trước 2 năm

Hà Nội: Vượt chỉ tiêu nông thôn mới trước 2 năm

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) và Chương trình số 02-Ctr/TU của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM , nâng cao đời sống nông dân", TP Hà Nội đã đạt được những thành tựu nhất định với 06 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; 325 xã đạt chuẩn NTM, huy động được 76.451 tỷ đồng đầu tư cho NTM thành phố.

10 năm xây dựng Nông thôn mới: Nhiều thành tựu nổi bật

10 năm xây dựng Nông thôn mới: Nhiều thành tựu nổi bật

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được thành phố Hà Nội triển khai từ năm 2009 và đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện. Bộ tiêu chí về NTM, vùng nông thôn thủ đô đã có những thay đổi rõ nét, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội.