Cận cảnh lễ hội Ariêu Car của đồng bào Tà Ôi, Pa Cô ngày 10.3Cận cảnh lễ hội Ariêu Car của đồng bào Tà Ôi, Pa Cô diễn ra ngày 10.3