highlight zone
category news

Lần đầu tiên nữ xế "xe ôm" bộc bạch chuyện bi hài lúc chở khách

Lần đầu tiên nữ xế "xe ôm" bộc bạch chuyện bi hài lúc chở khách

Nữ xế xe ôm Nguyễn Ngọc Điệp lần đầu tiên tiết lộ những câu chuyện vui buồn của nghề chở khách bằng xe máy trên các cung đường ở Hà Nội. Công việc tưởng chừng chỉ dành riêng cho đàn ông này đã mang đến cho chị rất nhiều niềm vui, sự hứng khởi bởi mỗi ngày chị được quen mới là những người khách mới với những câu chuyện vừa đa dạng, vừa thú vị.

Điểm danh 10 việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 14.2

Điểm danh 10 việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 14.2

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” trong ngày hôm nay 14.2.2017.

Điểm danh 10 việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 13.2

Điểm danh 10 việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 13.2

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” trong ngày hôm nay 13.2.2017.

Điểm danh 10 việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 11.2

Điểm danh 10 việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 11.2

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” trong ngày hôm nay 11.2.2017.

Điểm danh 10 việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 10.2

Điểm danh 10 việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 10.2

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” trong ngày hôm nay 10.2.2017.

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 9.2

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 9.2

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” trong ngày hôm nay 9.2.2017.

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 7.2

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 7.2

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” trong ngày hôm nay 7.2.2017.

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 6.2

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 6.2

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” nhiều nhất trong ngày hôm nay 6.2.2017.

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 5.2

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 5.2

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” nhiều nhất trong ngày hôm nay 5.2.2017.

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 3.2

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 3.2

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” nhiều nhất trong ngày hôm nay 3.2.2017.

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 2.2

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 2.2

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” nhiều nhất trong ngày hôm nay 2.2.2017.

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 1.2

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 1.2

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” nhiều nhất trong ngày hôm nay 1.2.2017.

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 29.1

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 29.1

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” nhiều nhất trong ngày hôm nay 29.1.2017.

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 28.1

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 28.1

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” nhiều nhất trong ngày hôm nay 28.1.2017.

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 27.1

Điểm danh các việc làm được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay 27.1

(http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” nhiều nhất trong ngày hôm nay 27.1.2017. (http://vieclam.laodong.com.vn) Bạn đang tìm kiếm việc làm nhanh từ các công ty hàng đầu, uy tín. Sau đây, Việc làm - Báo Lao Động gửi các ứng viên top việc làm uy tín, mức lương hấp dẫn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các vị trí công việc này đang được rất nhiều ứng viên quan tâm “săn đón” nhiều nhất trong ngày hôm nay 26.1.2017.