Có mặt tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ xác nhận, chỉ khi báo chí phản ánh, lãnh đạo huyện mới biết sự việc, mặc dù chùa Trăm Gian thuộc sự quản lý của huyện, thậm chí, khi được lãnh đạo thành phố hỏi, vị chủ tịch này còn không biết chùa được xây dựng từ bao giờ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thì cho biết, do nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập, nên từ năm 2010, dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trăm Gian đã được lập hồ sơ, với kinh phí thực hiện là 10,2 tỉ đồng.

Nhưng trong năm 2011, UBND thành phố Hà Nội chưa bố trí được nguồn kinh phí đầu tư nên chưa thể triển khai. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu đình chỉ chức vụ với Trưởng BQL di tích chùa Trăm Gian. Ông Nguyễn Thế Thảo cũng đề nghị, sắp tới Hà Nội sẽ phải tổ chức một cuộc họp với Cục Di sản văn hóa, Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Viện Bảo tồn di tích để đánh giá mức độ thiệt hại và tìm hướng khắc phục theo hướng phục hồi nguyên trạng nhà tổ, gác khánh và bậc cấp sân trước tiền đường trên cơ sở tái sử dụng tối đa các cấu kiện cũ.

Trước đó, trong công văn ngày hôm qua, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể liên quan có những hành vi xâm phạm di tích quốc gia chùa Trăm Gian, báo cáo về UBND thành phố trước ngày 20.9.