Trong khi đó đây là một không gian văn hoá, kiến trúc, tôn giáo vô giá của quốc gia.

Nét chạm khắc tinh xảo, có hồn, cổ kính ở nhà tổ trước khi bị “trùng
tu” vẫn hoàn toàn bền vững. Nhưng nay nó đã bị vứt bỏ toàn bộ.
Đây là khu nhà tổ trước khi bị phá.

Đây là khu nhà tổ sau khi bị phá, xây mới. Cùng một vị trí chụp ảnh,
có thể thấy “chùa mới” to lớn và cao rộng hơn hẳn. Nó mới đến
mức... khó nhận ra!