10 ca khúc trong chương trình lần này khá phong phú về mảng đề tài, do các ca sĩ trẻ Quốc Thiên, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Lê Việt Anh, Đinh Mạnh Ninh... trình bày khá thành công.