Là người nghiên cứu và sưu tập về đồ sứ thời Lý - Trần - Lê - Nguyễn, ông Sơn hiện sở hữu bộ sưu tập cổ vật lớn về cổ vật phục vụ ẩm thực, đồ ký kiểu, pháp lam... đã có nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định cho phép thành lập Bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn tại ngay ngôi nhà 114 Mai Thúc Loan. Đây sẽ là bảo tàng tư nhân đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế được thành lập.

Được biết, ngôi nhà này vốn là tư gia của cụ Trần Đình Bá - Thượng thư Bộ Hình triều Nguyễn, là cố nội của ông Sơn. Sau năm 1975 ngôi nhà được Nhà nước sử dụng làm công sở, cửa hàng mậu dịch và khai thác du lịch... Kinh phí để tu bổ, trùng tu ngôi nhà dùng làm bảo tàng khoảng 4 tỉ đồng.