Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, UBND yêu cầu GĐ sở Phạm Quang Long nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm buông lỏng quản lý của các cá nhân, đơn vị gồm ban GĐ sở, ban quản lý dự án, phòng quản lý di sản, ban quản lý di tích danh thắng dẫn đến việc vi phạm tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Trăm Gian. Sở VHTTDL phải báo cáo thành phố trước ngày 25.9.

Được biết, thực hiện kết luận của UBND TP  trong cuộc họp khẩn cấp ngày 28.8 về vụ xâm hại chùa Trăm Gian, ngày 14.9, Sở VHTTDL cũng đã có báo cáo về kết quả kiểm tra việc vi phạm trong tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trăm Gian. Tuy nhiên, UBND TP cho rằng, việc kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể vẫn chung chung, chưa có cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm.