Thông báo nêu rõ: Trên cơ sở ý kiến của Hội Nhạc sĩ VN tại công văn số 68/CV-HNS ngày 23.8, đề nghị có hình thức xem xét đặc biệt để đánh giá và tôn vinh sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên trong đợt xét giải thưởng về VHNT năm 2011, Bộ VHTTDL đã tổ chức cuộc họp liên ngành với sự tham dự của đại diện các cơ quan liên quan. Hội nghị đã thống nhất: Nhạc sĩ Phạm Tuyên là người đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc cách mạng VN.

Để có cơ sở trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch Nước quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT năm 2011 cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, Bộ VHTTDL đề nghị Hội Nhạc sĩ VN triển khai các thủ tục theo quy định; tổ chức họp hội đồng cấp cơ sở Hội Nhạc sĩ VN để xét hồ sơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên theo đúng quy định; báo cáo kết quả họp hội đồng cấp cơ sở về bộ trước ngày 15.9.

Thông báo của Bộ VHTTDL cũng nói rõ, hiện Bộ VHTTDL vẫn tích cực triển khai công tác chuẩn bị các giải thưởng này. Do vậy, việc một số phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua đưa tin sẽ công bố kết quả đề nghị xét tặng các giải thưởng về VHNTT, danh hiệu NSND, NSƯT năm 2011 vào ngày 2.9 tới là không chính xác.

K.A