Hơn 100 bức ảnh khổ lớn, được sắp đặt theo 5 chuyên đề: Bản đồ Việt Nam do Việt Nam xuất bản (thế kỷ 15 -19) có thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong hải phận Việt Nam, các bản đồ Việt Nam, Đông Nam Á và châu Á do các nước phương Tây vẽ (thế kỷ 16-20) có thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam. Triển lãm còn có 2  bản đồ Trung Quốc do các nước phương Tây vẽ (thế kỷ 16 - 20) và do Trung Quốc công bố, không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đặc biệt, triển lãm lần này đã giới thiệu với công chúng 50 tấm bản đồ cổ, bao gồm bản đồ của phương Tây vẽ về Việt Nam và Trung Quốc, bản đồ cổ của người Việt và người Trung Quốc vẽ đều thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của người Việt; bên cạnh đó là 50 hình ảnh Trường Sa được ghi dấu qua năm tháng với những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực Chính trị, kinh tế, VHXH…

Rất nhiều du khách sau khi xem triển lãm đã đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giới thiệu những tấm bản đồ cổ và tư liệu quý về Trường Sa ở những nơi công cộng và các địa phương lân cận để quần chúng nhân dân có dịp hiểu tường tận.