Hoạt động này được sự phối hợp tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Liên bang Nga và Viện Lưu trữ lịch sử chính trị - xã hội quốc gia Nga vớii hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, triển lãm gồm 3 phần.

Trong nội dung "Người đi tìm hình của Nước" (1911-1945), triển lãm giới thiệu hoạt động của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc tại Pháp, Mỹ, Anh; những lần đến Liên Xô của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong các năm 1923, 1927, 1934; Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế (trong đó có Liên Xô) đối với Việt Nam...

Phần 2 - "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô/Liên bang Nga" (1945-1969) có các nội dung chủ yếu: Năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức đến thăm Liên Xô và Liên Xô đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam; một số văn kiện quan trọng về hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký..

Trong phần 3 - "Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Liên Xô (Liên bang Nga) mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững": Mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia; tình cảm yêu mến, kính phục của nhân dân Liên Xô/Liên bang Nga với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Liên Xô giúp Việt Nam xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Các tư liệu được giới thiệu ở triển lãm này khai thác từ các cơ quan lưu trữ quốc gia củ Việt Nam, Cục Lưu trữ Liên bang Nga và Bảo tàng Hồ Chí Minh.