Đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Huế do nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn tự bỏ số tiền gần bốn tỷ đồng để xây dựng trên cơ sở phục dựng nguyên trạng chính ngôi nhà cổ vốn là tư gia của cụ Trần Đình Bá - Thượng thư Bộ hình triều Nguyễn- cố nội của ông Trần Đình Sơn.

Dịp này, nhà nghiên cứu và sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn cũng đã khai tương phòng trưng bày bộ sưu tập đồ sứ ký kiểu “Tinh hoa thủ công mỹ nghệ thời Nguyễn” với hơn 200 hiện vật được chế tác để phục vụ “tứ thú”-ăn trầu, uống trà, hút thuốc và uống rượu của người Việt.


Đó là các loại khay, quả, hộp, bình vôi, dao, ống xoáy, ống nhổ; các loại ấm chén, kỷ, khay, tô, hũ, chóe, lò, siêu; các loại điều ống, điếu bát, điều cày, tẩu, hộp; các loại bình, nai, nậm, be, chai, chén, ly, khay, mâm chế tạo bằng gỗ khảm xà cừ, sành sứ ký kiểu, vàng, bạc, ngọc, ngà voi, gốm, đồng, tre…

Đây là lần đầu tiên những cổ vật quý hiếm do bàn tay của nhiều thế hệ nghệ nhân chế tác trong gần 200 năm trước được trưng bày tại một bào tàng tư nhân đầu tiên ở Huế - Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn của nhà nghiên cứu và sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn.

Ông Sơn cho biết: sau khi kết thúc Festival nghề truyền thống Huế 2013, chúng tôi phải tạm đóng cửa khoảng một tháng để hoàn thiện bảo tàng.