Sau Quần thể di tích Cố đô Huế (được công nhận năm 1993), Phố cổ Hội An (công nhận năm 1999), Thánh địa Mỹ Sơn (công nhận năm 1999), Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (công nhận năm 2010), mới đây, Di sản Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc - thanh Hóa) vừa được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Di sản văn hoá Thành Nhà Hồ bao gồm vùng đề cử rộng 155,5ha nằm trong vùng đệm rộng 5078,5ha với giá trị cảnh quan tuyệt đẹp của một vùng kinh đô cổ, được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới với những giá trị nổi bật: Khu di sản thành nhà Hồ là trung tâm kinh thành của Việt Nam vào cuối thể kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Nơi đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của khu vực Bắc Trung Bộ từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Ngoài ra, còn nhiều giá trị về kiến trúc của Thành Nhà Hồ có ảnh hướng lớn đến các công trình kiến trúc trong khu vực và trên thế giới được xây dựng giai đoạn này.

Cùng tham quan qua Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ qua một số bức ảnh:

Cổng Bắc của Thành Nhà Hồ
Cổng Đông
Cổng Nam
Cổng Tây
Những thành đá được xây dựng theo kỹ thuật đá lớn

Những cổ vật giá trị được tìm thấy ở Thành Nhà Hồ

Những viên bi to được cho là để lăn những phiến đá lớn trong quá trình xây dựng thành
Giếng cổ được tìm thấy tại khu vực Thành Nhà Hồ
Hai bên đường đi vào thành là hai con rồng đá

Phước Nguyên

(Nguồn ảnh: Internet)