Vài dòng cảm thán Táo quân!

Người thích thì khen, kẻ ghét chê
Làm dâu thiên hạ, khổ trăm bề
Năm tới tự nhiên, chẳng còn Táo
Tết về trống vắng, nhớ nhớ ghê!

Táo quân đâu phải bản thu chi
Cộng trừ hơn thiệt, tính toán gì
Chiếu yêu bắt quỷ, trừ ma quái
Âm binh mất mật, hãy nhớ ghi!

Giờ đây đời sống lắm đớn đau
Phản ánh hiện thực, chớ càu nhàu
Nhức nhối trong lòng, hài kém mặn
Xung quanh tối mịt, ánh sáng đâu?

Một mai cuộc sống tốt đẹp lên
Công bằng xã hội lấy làm nền
Táo tôi yên tâm, nằm nhắm mắt
Hai tay trước ngực, chẳng dám rên...!