“Phóng viên chiến trường” cũng là sự kiện nổi bật của Festival ảnh báo chí "Visa pour l’image" ở Perpignan (Pháp). Đạo diễn Patrick Chauvel - phóng viên chiến trường kỳ cựu của Pháp - là người đã khởi xướng dự án này và cũng chính ông đã tìm lại được 4 phóng viên chiến tranh Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ triển lãm, hội thảo "Phóng viên chiến trường: Góc máy, góc nhìn" với sự tham gia của các cựu phóng viên chiến trường Chu Chí Thành, Đoàn Công Tính, Patrick Chauvel diễn ra chiều 16.4. Hai ông Mai Nam, Hứa Kiểm và một số phóng viên ảnh khác sẽ cùng tham gia phần trao đổi với công chúng.