Việc tổ chức thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa, nhằm tuyên truyền đưa Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước ngày càng đi sâu hơn nữa trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn nhằm mục đích ghi nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh tuổi trẻ để cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ hòa bình của dân tộc.

Đây là hoạt động ý nghĩa giàu tính nhân văn, thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc và nhân lên truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị - Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Ban Tư vấn và Ban Thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.

Tác phẩm dự thi có kích thước quy định 54cm x 79cm, sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Mỗi tác giả được gửi 1 hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

Giải thưởng dành cho tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW và kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ riêng biệt, mỗi cuộc thi đều gồm: 1 giải nhất: 15 triệu đồng; 2 giải nhì: 8 triệu đồng/giải; 3 giải ba: 5 triệu đồng/giải; 10 giải khuyến khích: 2 triệu đồng/giải và 1 giải phong trào: 8 triệu đồng cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia cuộc thi.

BTC nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 19.5.2017 đối với tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ và ngày 26.5.2017 đối với tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW.

Lễ tổng kết, trao thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 7.2017.