Ông Nguyễn Ngọc Thiện sinh năm 1959, tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân Anh văn

Ông Nguyễn Ngọc Thiện từng giữ các chức vụ Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng; Bí thư Tỉnh ủy (2010), Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

Tháng 9.2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTTDL.

Tại Bộ VHTTDL, ông Nguyễn Ngọc Thiện phụ trách các lĩnh vực như: Du lịch, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bản quyền tác giả, Văn hóa dân tộc, Công nghiệp văn hóa, Hội nhập quốc tế về kinh tế, Công tác cơ chế, chính sách.

Ngày 9.4.2016: tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIII, ông Nguyễn Ngọc Thiện được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Tân Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện khi còn là Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế đã thể hiện phẩm chất của một người lãnh đạo có tầm nhìn và một tư duy đổi mới mang lại những hiệu quả tích cực trong thực tiễn.

Liên quan đến Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo: “Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá và truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến du lịch theo hướng tập trung nguồn lực và gắn bó chặt chẽ với truyền thông để tạo hiệu quả tuyên truyền thật rộng rãi. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền về vẻ đẹp của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam cả ở trong và ngoài nước để tạo thiện cảm, thu hút khách du lịch...”.