Nhiệm kỳ vừa qua, cô đã có mặt ở hầu hết các sự kiện quảng bá du lịch VN ra thế giới do Bộ VHTTDL tổ chức, cũng như không bỏ sót một cơ hội nào trong các chuyến công du của riêng mình để đưa hình ảnh VN tới bạn bè quốc tế. Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế- cũng đánh giá cao đóng góp của Lý Nhã Kỳ trong việc vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Cũng trong ngày 4.1, Bộ VHTTDL đã phát động ứng cử đại sứ du lịch nhiệm kỳ 2013 – 2014 theo những tiêu chí của Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm... đại sứ du lịch do Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành năm 2011. Theo đó, mọi công dân VN hoặc công dân nước ngoài có tình cảm gắn bó với VN, có lý lịch nhân thân tốt đều có thể ứng cử hoặc được đề cử. Thời hạn đề cử hoặc ứng cử từ ngày 4.1 – 28.2.2013 và đầu tháng 3, Bộ VHTTDL sẽ công bố chính thức tên người được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch.

Theo thông tin riêng của Lao Động, Lý Nhã Kỳ cũng đã được nhiều người đề cử.