Việc làm này có ý nghĩa thiết thực đối với việc giảng dạy, tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền biển đảo VN, góp phần tích cực vào việc đấu tranh vì sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.

GS Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN - viết lời giới thiệu cuốn sách: “...Tôi tin rằng cuốn sách sẽ đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tôi cũng hy vọng từ cuốn sách này, nội dung về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa sẽ được đưa vào trong sách giáo khoa lịch sử các trường phổ thông...”.