10 năm qua (2005-2015), kể từ khi có Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh đến năm 2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ, trong đó quy định “Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội là bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng, khu di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã liên tục nhận được nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các cá nhân, các tổ chức ở trong và ngoài nước tự nguyện trao tặng.

Để góp phần tôn vinh và khuyến khích các tập thể và cá nhân đã, đang và sẽ tiếp tục sưu tầm, chuyển giao, trao tặng các tài liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm nói trên.

Năm 1958, Bộ Giáo dục đã tặng ảnh chân dung Hồ Chủ tịch (có chữ ký của Người) cho các các nhân được nhận danh hiệu "Chiến si diệt dốt" . Ảnh: L.Q.V
Sách "OSS và Hồ Chí Minh - những đồng minh bất ngờ trong chiến tranh chống Nhật" của tác giả Dixee R.Bartholomew-Feis", do NXB Kansas ấn hành năm 1995. Ảnh: L.Q.V
 Bức ảnh này do ông Đặng Trần Cường (ở Hà Nội) tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2014. Ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố vấn Vĩnh Thụy (phải, ảnh) và Hoàng thân Suphanuvông tại Hà Nội tháng 9.1945.