Lễ tế tại đền được các bô lão thực hiện vào đầu giờ chiều 9.2.
Nghi thức kéo quân sau lễ tế.

Vào ngày chính hội, có 3 quả phết (trên) và 3 quả chúi được rước ra lễ cướp.

Theo dự định ban đầu, BTC siết chặt an ninh và đổi mới quy định bằng việc hạn chế người cướp phết chia thành 2 đội, mỗi đội 50 người. Giáp thượng và giáp hạ, các thanh niên tranh phết được thắt đai xanh và đai đỏ để phân biệt hai đội. 
Tuy nhiên, do số lượng người quá đông, BTC đã mất kiểm soát và hội cướp phết đã "vỡ trận".
Đám đông ào ào chạy vào hội khiến tình trạng chen lấn, xô đẩy diễn ra như mọi năm.
Một thanh niên do mất sức nên nằm vật ra ruộng.
Cảnh hỗn loạn ở lễ hội cướp phết Hiền Quan 2017.
Người dân xem hội đứng kín cả một con đê.
Mặc dù BTC không thể hạn chế được số người như dự định, nhưng cũng không có trường hợp bạo lực thái quá xảy ra.
Theo dự định, kích thước khu vực bãi phết rộng khoảng 1.500m2, có căng dây quây, 4 góc đều có biển giới hạn bãi phết. Tuy nhiên, do mất kiểm soát nên thanh niên đã tràn cả xuống ao bèo.
Hình ảnh cướp phết tự do như mọi năm lại tái diễn.
Tình trạng ẩu đả vẫn còn, tuy nhiên đã không còn diễn ra thái quá như mọi năm.
Do tình trạng chen lấn, xô đẩy quá đông, các thanh niên đã đưa phết xuống ao ngay cạnh để kết thúc sớm cuộc giằng co.
Đám đông "thuỷ chiến" tranh phết.
Những thanh niên may mắn cướp được phết về cho làng.
Để bảo toàn "chiến lợi phẩm", người cướp được phết đã nhảy xuống ao trong giá lạnh để thoát được đám đông.
Anh Trần Văn Bảy vui mừng cướp được quả phết.
Anh Trần Văn Bảy ở khu 2, Hiền Quan lần thứ hai cướp được "vật cầu may". Năm 2012 anh cướp được quả phết, còn năm nay anh may mắn cướp được quả chúi.