Theo đó, Hội đồng kỷ luật đã quyết định phê bình, kiểm điểm trách nhiệm với từng cá nhân, cụ thể: Giám đốc Sở VHTTDL chịu hình thức kỷ luật  kiểm điểm, rút kinh nghiệm, dừng xét các hình thức thi đua khen thưởng năm 2012, hình thức xử lý do UBND TP quyết định;  Phó Giám đốc sở Nguyễn Đức Hòa cùng Trưởng ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội, Trưởng phòng Quản lý danh thắng Hà Nội, Trưởng ban Quản lý dự án đều chịu hình thức kỷ luật  kiểm điểm rút kinh nghiệm, không xét các hình thức thi đua khen thưởng trong năm 2012. Hai cá nhân chịu mức  kỷ luật khiển trách thuộc Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội.

Bên cạnh đó, ngày 3.10, Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi Sở VHTTDL đồng ý với phương án tu bổ tôn tạo hạng mục gác khánh, nhà tổ và bậc cấp phía trước tiền đường theo đề xuất của hội đồng tư vấn, trên cơ sở bảo tồn tối đa các yếu tố gốc có giá trị lịch sử, mỹ thuật.