Lễ hội diễn ra từ ngày 22 - 27.2 (tức 13 - 18 tháng giêng âm lịch). Đền Trần Thái Bình chứa đựng những dấu ấn lịch sử gắn với triều đại nhà Trần (1225-1400). Vùng đất này được coi là nơi phát tích, khởi nghiệp của vương triều Trần. Đây là năm thứ 4 lễ hội đền Trần Thái Bình được tổ chức.