Lễ ra mắt Viện Nghệ thuật Trang điểm và chăm sóc sắc đẹp Việt Nam, Viện đào tạo nghề Thiết kế và thời trang Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam thuộc Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam diễn ra trang trọng tại Hà Nội vào ngày 15.1.

  PGS-TS Lê Huyên – Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam (phải ảnh). Ảnh: Huy Phương

Phát biểu tại Lễ ra mắt, PGS-TS Lê Huyên – Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: “Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam ra đời là bước ngoặt đánh dấu vị trí của ngành trang điểm, thiết kế bấy lâu đang tự phát, được định vị vai trò - vị trí trong xã hội. Tổ chức của ngành này dẫu có đi muộn một chút so với các ngành khác nhưng chắc chắn sẽ đạt được vị trí quan trọng trong xã hội. Viện và trung tâm ra đời góp phần nâng cao nhận thức của các chuyên viên, chuyên gia trang điểm, nhà thiết kế, họa sĩ từng bước loại bỏ những việc, những quan điểm mà trước đây còn tự phát kéo dài. Gây ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam, khiến ngành này tụt hậu so với các nước khu vực và thế giới.

Lễ ra mắt thành viên mới của Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam 

Mặt khác, nước ta chưa có một tổ chức nào quản lý về việc sử dụng cũng như chất lượng mỹ phẩm trang điểm. Nên thực tế đã xuất hiện mỹ phẩm hàng nhái, hành giả, gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng”.

Vì vậy, Viện và trung tâm ra đời là một tổ chức hợp pháp của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ vừa đem cái đẹp đến cho mọi người, vừa cùng các cơ quan chuyên ngành giám sát, quản lý hàng mỹ phẩm nội địa và mỹ phẩm ngoại nhập, khuyến khích sáng tạo trong lĩnh vực mẫu và sáng tạo mỹ thuật”.

 Không những thế, cũng như các thành viên khác của Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam, các đơn vị này còn có chức năng xúc tiến các hoạt động thương mại để phụ vụ đời sống xã hội và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Danh sách ban lãnh đạo Viện, trung tâm:

Viện Nghệ thuật Trang điểm và chăm sóc sắc đẹp Việt Nam:

 Lý Minh Tuấn (Chuyên gia make up, Nhà thiết kế thời trang) -Viện trưởng

Vũ Thanh Hải – Viện phó

Lý Cẩm Tú – Viện phó

Trần Đức Minh – Viện phó

Nguyễn Thị Ngọc (Chuyên gia make up, Quản trị kinh doanh quốc tế) - Viện phó

-Mai Thanh Dương (Nhà báo, Nhiếp ảnh, Thiết kế mỹ thuật) -Viện phó

-Trần Thị Thu Hà (Chuyên gia make up, Chủ Doanh nghiệp, ….) -Viện phó

-Lê Thị Kim Dung(Chuyên gia make up, chuyên gia Nail, Chủ Doanh nghiệp) -Viện phó

Viện đào tạo nghề Thiết kế và thời trang Việt Nam: Viện trưởng Đào Việt Thắng

Trung tâm Hỗ trợ sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam: Giám đốc Trung Tâm Phạm Thái Ba (nhà báo, nhà văn, nhà phê bình mỹ thuật)