Đây là lần đầu tiên một triển lãm của 9 cá nhân người địa phương chọn lựa và giới thiệu hơn 150 cổ vật, bao gồm nhiều thể loại, chất liệu có niên đại từ thời Champa, Lý - Trần - Lê - Nguyễn nhằm phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng và du khách. Trong số đó có nhiều cổ vật quý, hiếm có niên đại từ thế kỷ IV, V... có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử.

Dịp này, 9 nhà sưu tập cổ vật của Đà Nẵng đã hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng nhiều cổ vật quý, hiếm. Trong đó, nhà sưu tập Nguyễn Bá Lân hiến tặng cuốn niên lịch cuối cùng của nhà Nguyễn được dùng riêng trong hoàng tộc; bộ sưu tập mâm bồng, kendy bằng đồng có niên đại thế kỷ IV, V của nhà sưu tập Hồ Anh Tuấn...