Qua một quá trình nghiên cứu, lựa chọn đề tài và nhận được sự ủng hộ, trợ giúp của nhiều chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, quân sự… Circle Group đã lựa chọn những vị tướng tiêu tiêu trong hàng nghìn vị danh tướng của dân tộc để trưng bày và tôn vinh.

 

 4 tác phẩm điêu khắc các vị danh tướng lỗi lạc của Việt Nam 

4 tác phẩm điêu khắc danh tướng dân tộc đã được công bố, trưng bày và tôn vinh gồm: Việt quốc công Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua một quá trình nghiên cứu, lựa chọn đề tài và nhận được sự ủng hộ, trợ giúp của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vựa lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, quân sự… 

 

 Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt 1019 – 1105) 

Circle Group (tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển mỹ thuật ứng dụng) đã lựa chọn những vị tướng tiêu biểu trong hàng nghìn vị danh tiếng của dân tộc Việt Nam. Các tác phẩm này sẽ trở thành những vật phẩm văn hóa đặc sắc mang tính giáo dục và truyền bá văn hóa Việt.

Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ (1753 – 1792) 

 

 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1232 – 1300)

Được biết, 4 tác phẩm điêu khắc các danh tướng này là của những người còn rất trẻ, vì tinh thần dân tộc và vì niềm đam mê điêu khắc mà họ đã cùng chung tay, góp sức tạo nên những tác phẩm “sống” trong lịch sử và nghệ thuật của Việt Nam. Với sự cố vấn của nhiều giáo sư, nhà sử học, nhà khoa học uy tín như: Vũ Khiêu, Phan Huy Lê, Nguyễn Huy Hiệu, Dương Trung Quốc, Lê Văn Lan, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp… đã góp phần tạo nên thành công của 4 tác phẩm.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: “Những bức tượng điêu khắc này là những tác phẩm nghệ thuật nhưng nó mang ý nghĩa lớn về một hình tượng anh hùng dân tộc Việt Nam. Đó vừa là nghệ thuật, là lịch sử, là văn hóa và tinh hoa của người Việt. 

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 – 2013) 

Để có được những bức tượng về các vị danh tướng Việt Nam này là do công sức của các bạn trẻ Việt. Nhân dịp lần sinh nhật 103 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, họ đã lên ý tưởng làm tượng các vị danh tướng Việt Nam để làm cho những nhân vật lịch sử gần gũi với đời sống nhân dân hơn, để giáo dục, truyền bá lịch sử Việt và để có những bức tượng kỷ niệm”.

 

hà sử học Dương Trung Quốc nói về đặc trưng của 4 bức tượng. 

4 tác phẩm điêu khắc danh tướng Việt Nam này sẽ được trưng bày, tôn vinh tại bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam từ ngày 11.2 đến hết ngày 24 tháng 2.