Quỹ nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ VN và các tổ chức nghệ thuật tại VN, thúc đẩy những hoạt động mang tính hợp tác giữa các nghệ sĩ, các tổ chức nghệ thuật

ở VN và Vương quốc Anh, đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết của công chúng về hai nền văn hoá. Tiêu chí chính của quỹ nhằm tìm kiếm những tác phẩm và dự án nghệ thuật nguyên bản, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển nghệ thuật đươnng đại ở VN...

Ban điều hành quỹ gồm các nghệ sĩ, các nhà hoạt động nghệ thuật của VN và Vương quốc Anh: Hoạ sĩ Trần Lương, nhạc sĩ Quốc Trung; BTV Mỹ Linh và Nguyễn Phương Hòa; nhà làm phim người Anh Paul Zetter và ông Neil Webbs - GĐ nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo khu vực Đông Á của Hội đồng Anh.


Quỹ có thể hỗ trợ cho các dự án nghệ thuật được gửi thông qua một đơn đề  nghị (có thể tải mẫu đơn và xem chi tiết theo địa chỉ: http://www.britishcouncil.org/vietnam). Qua đó, người xin hỗ trợ sẽ trả lời tất cả các câu hỏi nêu ra trong đơn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và gửi đơn tới địa chỉ email: ha.ha@britishcouncil.org.vn. Mọi cá nhân, nghệ sĩ, giám tuyển hoặc các nhà sản xuất của VN, những người là công dân VN hoặc các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của VN  đều có thể gửi đơn.

Hội đồng Anh có chiến lược kỹ thuật số hóa trong chiến lược, do đó các dự án gồm cả những cơ hội cho khán giả tham gia trên mạng sẽ được hoan nghênh.

Thời hạn nộp đơn cho đợt đầu là ngày 15.9.     

Trần Thị Trường