Từ tiền sảnh của Bamboo Wing nhìn ra  
Bamboo Wing là nhà hàng ăn uống cho du khách đến thăm quan và cũng là nơi tổ chức sự kiện, nơi hội họp của các câu lạc bộ, quán cà phê cho cả toàn khu nghỉ dưỡng.  
Cấu trúc của công trình sử dụng hai loại vật liệu tre và luồng, với phương pháp lắp ráp khác nhau 
 Hai công trình tre này được thiết kế theo kiểu đối lập: không gian mở với cấu trúc vượt nhịp 12m và không gian đóng với khẩu độ tối đa 15m, cấu trúc tre cong với cấu trúc tre thẳng, cấu trúc cân bằng với cấu trúc nhịp dài…. Với việc sử dụng vật liệu tự nhiên này, du khách có thể trải nghiệm các không gian khác nhau, đồng thời nhiều loại hình sự kiện có thể được tổ chức trong các không gian đa dạng của hai công trình.
Để phục vụ việc tổ chức các sự kiện, các cuộc hội thảo, năm 2012, Nhà hội nghị Đại Lải đã được thiết kế và xây dựng ngay gần công trình Bamboo Wing. 
 

 
 

Nguồn: You tobe