Chiều 1.3, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những bất cập trong công tác xét giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đợt V.

Theo đó, 7 hồ sơ chưa được xem xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này vì không có giải thưởng trong các cuộc thi hay liên hoan chuyên nghiệp theo Khoản 3, Điều 9 của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP, tuy nhiên họ lại có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà. Trong đó có nhà thơ Thu Bồn và nhạc sĩ Thuận Yến chưa được xem xét vì không có giải thưởng trong các cuộc thi hay liên hoan chuyên nghiệp do trong điều kiện chiến tranh nên không tổ chức được các cuộc thi.

Ngày 14.2.2017, Bộ VHTTDL đã có Tờ trình số 31/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cho 2 cố tác giả: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Hà Đức Trọng (Thu Bồn), có hồ sơ đủ điều kiện và tỉ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước. Hồ sơ này tuy thiếu giải thưởng theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng các tác phẩm của các tác giả này được Hội đồng đánh giá có giá trị rất cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, tác dụng giáo dục và định hướng thẩm mỹ cao cho thanh, thiếu niên; góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Riêng trường hợp nhà thơ Xuân Quỳnh hiện đã đủ điều kiện để xét thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh sau khi Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có giấy xác nhận tập thơ thiếu nhi "Bầu trời trong quả trứng" của bà đã được giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982-1983.

Sau khi nghe báo cáo về công tác xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ VHTTDL nghiên cứu sửa đổi Nghị định về xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, trong đó bổ sung quy trình để Hội đồng xét tặng các danh hiệu này có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét các trường hợp đặc biệt trước khi trình Chủ tịch Nước quyết định.

Các trường hợp đặc biệt này là các tác giả, tác phẩm không có giải thưởng trong các cuộc thi hay liên hoan chuyên nghiệp do điều kiện chiến tranh hoặc tác giả đã mất, nhưng có những tác phẩm nổi tiếng được xã hội tôn vinh.

Trước đó, sau khi công bố danh sách các tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V, gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh, gia đình nhạc sĩ Thuận Yến, gia đình nhạc sĩ - NSND Đinh Ngọc Liên đã gửi thư lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL mong muốn biết lý do vì sao các tác giả không được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này. Gia đình cũng bày tỏ các cơ quan liên quan xem xét lại những trường hợp này, vì các tác giả đều có nhiều đóng góp lớn cho nền văn học, âm nhạc nước nhà.