Theo nguồn tin trên, tuy rằng ông Nguyễn Sự - Anh hùng Lao động, Bí thư Thành uỷ Hội An không có một công trình cá nhân cụ thể, nhưng dấu ấn cá nhân ông trong công cuộc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa thế giới Hội An trong hơn 10 năm qua cũng đủ để khẳng định tầm vóc của một nhà văn hóa.

Năm giải thưởng còn lại HĐKH của quỹ đã trao cho ông Nguyễn Văn Khoa - nguyên là Quản đốc Thư viện Đại học Paris VIII (1970-2007), với dịch phẩm Đối thoại Socratic 1, Plato (NXB Tri Thức 2011).

Hai giải nghiên cứu được trao cho GS Trần Văn Khê - người đã dành hơn 50 năm để nghiên cứu và quảng bá âm nhạc truyền thống của Việt Nam ra thế giới và ông Nguyễn Thạch Giang - nguyên là PGS văn học Hán Nôm (ĐH Quốc gia Hà Nội); giải Việt Nam học được trao cho hai nhà Việt Nam học nước ngoài gồm ông Alain Ruscio (Pháp) - sử gia chuyên nghiên cứu về Đông Dương thuộc địa và cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương và ông P.V.Pozner (Nga) một trong số ít các chuyên gia về Việt Nam học tại Viện Phương Đông, thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 9 giờ ngày 24.3 tại Hà Nội, đúng ngày giỗ của nhà yêu nước, nhà văn hóa lớn mà quỹ được vinh dự mang tên. Lễ trao giải đặt dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.