Các phim tài liệu khác được chọn chiếu trong Tuần phim kéo dài đến 30.7 trên phạm vi toàn quốc là: K10, Tầng sâu bình yên, Đỉnh cao chiến thắng, 70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng, Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Bác Hồ với nông dân, Đường tới độc lập tự do, Ngày cuối cùng của chiến tranh, Điện Biên Phủ, Địa chấn ở Điện Biên Phủ, Hồi ức Điện Biên…

Trong Tuần phim, các Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm điện ảnh cũng chiếu phục vụ nhiều phim truyện như: Chớp mắt cùng số phận, Mùa thu không cô đơn, Nhà tiên tri, Thầu Chín ở Xiêm, Đường xuyên rừng, Những đứa con của làng, Trên đỉnh bình yên, Nhìn ra biển cả, Giải phóng Sài Gòn, Những người viết huyền thoại, Sống cùng lịch sử, Hà Nội mùa đông năm 46, Mùi cỏ cháy, Đường thư, Đừng đốt, Nga ba Đồng Lộc, Vào Nam ra Bắc…

Bên cạnh các hoạt động chiếu phim, khán giả sẽ được giao lưu với đoàn cán bộ, nghệ sĩ gồm tác giả, đạo diễn, diễn viên của phim truyện “Mắt biển”, phim tài liệu “K10”, “Ta còn gửi lửa trong than”, “Tầng sâu bình yên”…