Theo GĐ Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa, biểu trưng Festival biển Nha Trang là hình ảnh nhận diện tạo cảm xúc, ấn tượng với công chúng, có tính liên tưởng, liên kết cao, thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu. Về nội dung, biểu trưng Festival biển Nha Trang là hình tượng nghệ thuật có khả năng phản ánh nét đẹp tình cảm của con người và quê hương Khánh Hòa; khái quát được những giá trị tinh hoa trong đời sống văn hóa biển đảo Nha Trang-Khánh Hòa.

Tác phẩm dự thi trình bày theo chiều dọc, trên giấy trắng A.4 (21X29,7cm), thể hiện dưới dạng đồ họa mảng bẹt, không vờn khối, tối đa không quá 3 màu, kích thước chiều rộng của biểu trưng không quá 15cm; bên dưới có 2 mẫu thu nhỏ (3cm) và trong đó 1 mẫu chỉ 2 màu đen-trắng.

BTC cuộc thi cho biết, không chấp nhận những ý tưởng sao chép, trùng lặp hoặc là tác phẩm đã đăng tải trên bất cứ thương tiện thông tin đại chúng nào và đã từng gửi tham gia ở những cuộc thi trước đó.