Chương trình Festival biển 2017  bao  gồm 9 nhóm hoạt động:  Nhóm chương trình chính, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động quần chúng, triển lãm, thi đấu và biểu diễn thể thao, hoạt động du lịch, giáo dục, ẩm thực, thương mại. 

“Mở rộng bàn tay bè bạn” là ý tưởng của đơn vị tổ chức, với 4 sự kiện chính tại Quảng trường 2-4 là lễ khai mạc, bế mạc, lễ hội đường phố, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tôi yêu biển đảo và bầu trời Việt Nam”; trong đó điểm nhấn là sân khấu khai mạc được thiết kế theo mô hình tàu du lịch quốc tế. 

BTC cho biết, chương trình Festival biển Nha Trang 2017 sẽ có nhiều hoạt động mới, phong phú, hấp dẫn…và thu hút nhiều đối tượng tham gia. Tổng kinh phí dự kiển tổ chức chương trình khoảng gần 27 tỷ đồng, chủ yếu  huy động nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác . 

Ban chỉ đạo Festival biển Nha Trang 2017 đã và đang yêu cầu các đơn vị đăng ký tham gia tập trung chuẩn bị nội dung chương trình, kịch bản chi tiết, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Lễ khai mạc Festival biển Nha Trang 2007.  Ảnh: B.C
Trường Sa và Tổ quốc Việt Nam trên sân khấu lễ khai mạc Festival biển Nha Trang 2015.  Ảnh: Bảo Chân
Lễ hội cầu ngư trong Festival biển 2009.   Ảnh: Văn Thành Châu