Công văn nêu rõ, Chủ tịch Nước đã nhận được đơn kiến nghị của Bộ VHTTDL, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và đơn của bà Đinh Tuyết Lan (con của tác giả Đinh Ngọc Liên) liên quan đến việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016. Đó là trường hợp của nhà thơ Xuân Quỳnh, Thu Bồn, nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên, dù có nhiều đóng góp cho nền văn học và nghệ thuật nước nhà, đạt tỉ lệ 90% đồng ý trở lên ở 3 cấp hội đồng, nhưng vẫn chưa được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này vì thiếu giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm.

"Theo báo cáo của Bộ VHTTDL, đây là những trường hợp tác giả có tác phẩm chưa được tặng giải thưởng theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Nhận thấy việc lấy tiêu chí giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm… làm tiêu chuẩn chung cho tất cả các tác phẩm được hình thành qua các giai đoạn cách mạng khác nhau, có bối cảnh lịch sử khác nhau từ chống Pháp, chống Mỹ trước đây đến thời kỳ hiện nay là chưa phù hợp với thực tế" - công văn nêu rõ.

 Nhạc sĩ Thuận Yến chưa được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vì thiếu giải thưởng.

Chủ tịch Nước đã đề nghị Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và Bộ VHTTDL khẩn trương tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết vấn đề này.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 1.3, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã báo cáo Thủ tướng về những bất cập trong lần đầu thực hiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT theo Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ, hiện có 7 hồ sơ, trong đó có nhà thơ Thu Bồn, nhạc sĩ Thuận Yến… chưa được xem xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vì không có giải thưởng trong các cuộc thi hay liên hoan chuyên nghiệp do trong điều kiện chiến tranh không tổ chức được các cuộc thi.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ VHTTDL nghiên cứu sửa đổi Nghị định về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về VHNT, trong đó bổ sung quy trình để hội đồng xét tặng các danh hiệu này báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét các trường hợp đặc biệt trước khi trình Chủ tịch Nước quyết định. Các trường hợp đặc biệt này là các tác giả, tác phẩm không có giải thưởng trong các cuộc thi hay liên hoan chuyên nghiệp do điều kiện chiến tranh hoặc tác giả đã mất nhưng có những tác phẩm nổi tiếng được xã hội tôn vinh.