Người đọc hịch văn minh thề là anh Nguyễn Văn Cường – nông dân của thôn Hoà Liễu ,với thần thái oai hùng, dõng dạc cho thấy được sự tôn nghiêm của pháp luật.
Hịch văn rằng: “Nếu lấy của công làm việc công thì được các thần linh ủng hộ. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu các chư vị thần linh đả tử! Y như lời thề…”, “Người nào tà tâm trộm cắp của nhau, nguyện cầu thần linh đả tử. Y như lời thề…”:
Xem clip:

 

Sau khi đọc hịch văn minh thề, chủ lễ Phạm Phú Oanh đã dùng dao cắt tiết một ông gà trống, hòa vào hũ rượu để sẵn. Người bồi lễ dâng rượu để chủ lễ và các chức sắc trong làng uống, biểu hiện sự đoàn kết, nhất trí. Sau đó, rượu được dâng cho các bô lão trong thôn uống.
Sư thầy Thích Diệu Tuyên - trụ trì chùa Hòa Liễu – cho rằng: Lễ hội minh thề nhắc nhở con người sống thiện. Đối với dân thì không trộm cắp của nhau, với quan không được tham nhũng. Nếu làm đúng thì được phù hộ, làm sai lời sẽ bị đả tử.
Theo sư thầy, nên mở rộng lễ hội minh thề lên cấp cao hơn từ huyện, thành phố, quốc gia, vì đó là mong mỏi của nhiều người dân vốn đang mất lòng tin vào nhiều vị quan chức.
Theo sách cũ chép lại, chùa Hòa Liễu được xây dựng từ thế kỷ XIII tại làng Lan Niểu (nay là thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên). Đến thế kỷ XVI, vợ của Mạc Thái Tổ - vua Mạc Đăng Dung là bà Thái hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã đứng ra vận động tiền xây sửa chùa cổ, mua đất cúng Tam bảo được hơn 47 mẫu ruộng cho dân đinh cày cấy hưởng lộc, những gia đình binh lính giải quyết khó khăn.
Ông Phạm Đăng Khoa, 82 tuổi, nguyên Phó BQL Khu di tích Đền chùa Hòa Liễu – một trong những người khôi phục lại lễ hội – cho biết: Từ ngày ấy, với số ruộng được chia cho nhiều thành phần, nên bà Thái hoàng Thái Hậu cùng với dân làng bàn cách giữ gìn của công bằng tín ngưỡng dân gian - lễ hội Minh thề ra đời. Hịch văn Minh thề quy định lấy chí công làm trọng, không xâm phạm của công.

Sau đầy là một số hình ảnh tại lễ hội minh thề

Chủ lễ Phạm Phú Oanh dùng dao vạch đài thề
Cắt tiết gà uống rượu thề không tham nhũng
Uống rượu thề không tham nhũng
Các bô lão trong làng tham dự lễ hội minh thề