Mã hoàn cảnh:

LD1643: Tàu nằm bờ, vợ lão ngư "nằm nhà" thoi thóp

Thông tin người ủng hộ

 
 
 
đ    

Vui lòng nhập số tiền ủng hộ tối thiều là 50.000đ

(Nhấn vào nút hình bên dưới để tiếp tục)

Ủng hộ an toàn với VTC Pay!

Hệ thống sẽ chuyển hướng tới Cổng thanh toán VTC Pay để bạn có thể hoàn tất việc ủng hộ trực tuyến

Vợ mang trọng bệnh, phải chạy thận từng tháng và uống thuốc từng ngày, nhưng anh Đặng Xuân Minh (xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị)không kiếm đâu ra tiền để đưa đi chữa trị. Ngày qua ngày, anh Minh chỉ mong ngóng biển trong xanh, yên lành trở lại để ra khơi kiếm đồng tiền thuốc thang cho vợ. 

 

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền