Mã hoàn cảnh:

LD1630: Bi đát cảnh bà nội dắt cháu không có mắt đi ăn xin

Thông tin người ủng hộ

 
 
 
đ    

Vui lòng nhập số tiền ủng hộ tối thiều là 50.000đ

(Nhấn vào nút hình bên dưới để tiếp tục)

Ủng hộ an toàn với VTC Pay!

Hệ thống sẽ chuyển hướng tới Cổng thanh toán VTC Pay để bạn có thể hoàn tất việc ủng hộ trực tuyến

Từ lúc lọt lòng mẹ, cháu Ngô Anh Phong (Hà Tĩnh) đã không có mắt. Gia đình cháu hoàn cảnh khó khăn nên đến nay mới chạy vạy đươc ít tiền cho cháu vào Huế chữa bệnh. Tuy nhiên, số tiền ít ỏi đó nhanh chóng cạn kiệt, hiện hai bà cháu đang ngồi ở một góc đường Ngô Quyền (TP Huế) để ăn xin.

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền
1 Đoàn Ngọc Thương 50,000 VND