Mã hoàn cảnh:

LD1625: Xót thương bé trai bại não bị bỏng nặng

Thông tin người ủng hộ

 
 
 
đ    

Vui lòng nhập số tiền ủng hộ tối thiều là 50.000đ

(Nhấn vào nút hình bên dưới để tiếp tục)

Ủng hộ an toàn với VTC Pay!

Hệ thống sẽ chuyển hướng tới Cổng thanh toán VTC Pay để bạn có thể hoàn tất việc ủng hộ trực tuyến

Chỉ vì một phút bất cẩn của người mẹ khi để đứa con trai bại não đi ra ngoài và ngã vào đống lá đang đốt của nhà hàng xóm mà hiện bé Trương Xuân Bảo ở Nghi Lộc, Nghệ An bị bỏng nặng.

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền
1 Đoàn Ngọc Thương 50,000 VND