Mã hoàn cảnh:

LD1620: Liệt giường vì tai nạn, lại thêm bệnh suy thận

Thông tin người ủng hộ

 
 
 
đ    

Vui lòng nhập số tiền ủng hộ tối thiều là 50.000đ

(Nhấn vào nút hình bên dưới để tiếp tục)

Ủng hộ an toàn với VTC Pay!

Hệ thống sẽ chuyển hướng tới Cổng thanh toán VTC Pay để bạn có thể hoàn tất việc ủng hộ trực tuyến

Anh Quách Minh Đương nằm bất động trên chiếc ghế xếp tại một góc tầng 3 của Khoa ngoại Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu. Không phải Bệnh viện hết chỗ cho anh Đương nằm là vì đã cho xuất viện, nhưng mỗi tuần 3 lần anh Đương phải chạy thận nên mẹ anh Dương đành chọn giải pháp ở lại bệnh viện cho đỡ tốn kém.

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền